Uvodno predavanje iz kolegija održat će se u ponedjeljak, 05.10.2020. u 12.00 sati u praktikumu Katedre za zavarene konstrukcije, B3-205.
Predmetni nastavnici: prof.dr.sc. Zoran Kožuh, izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić
 Obavijesti
Maja Horvatić
25. rujna 2020.
Uvodno predavanje iz kolegija održat će se u utorak, 06.10.2020. u 9.00 sati on-line na e-učenju.
Predmetni nastavnici:  prof.dr.sc.  Zoran Kožuh,  prof.dr.sc. Damir  Markučič
 Obavijesti
Maja Horvatić
25. rujna 2020.
Predavanja iz kolegija ZAVARIVANJE I MONTAŽA- dio Zavarivanje počinju u četvrtak, 01.10.2020. u 10.15 sati u Predavaoni 3.
Vježbe počinju u utorak, 06.10. prema objavljenom rasporedu.
Predmetni nastavnici:  Izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić, prof.dr.sc. Zoran Kunica
 Obavijesti
Maja Horvatić
25. rujna 2020.
Uvodno predavanje iz kolegija održat će se u utorak, 13.10.2020. u 08:30 sati u Praktikumu Katedre za zavarene konstrukcije, B3-205 (sjeverna zgrada).

Predmetni nastavnici: Prof.dr.sc. Zoran Kožuh, Izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić

                                                                                     
 Obavijesti
Maja Horvatić
25. rujna 2020.
Predavanja iz kolegija POSTUPCI SPAJANJA te izbornog kolegija ZAVARIVANJE PI počinju u ponedjeljak, 12.10.2020. u 10.00 sati on-line na e-učenju.
Predmetni nastavnici: Prof.dr.sc. Zoran Kožuh, Izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić
 Obavijesti
Maja Horvatić
25. rujna 2020.
Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=90&id=6279 nalaze se skice postupaka zavarivanja.
Predmetni nastavnik: Prof.dr.sc. Zoran Kožuh
 Obavijesti
Maja Horvatić
3. ožujka 2020.
Termini ispitnih rokova nalaze se u privitku.
 Ispitni rokovi
Maja Horvatić
16. siječnja 2020.
- Studentima koji su upisali i položili kolegij Postupci spajanja u ak.god. 2018/19 priznaje se ostvarena ocjena za kolegij Zavarivanje PI
- Studenti koji su u ak.god. 2019/20 upisali i kolegij Zavarivanje PI i kolegij Postupci spajanja, Postupke spajanja polažu preko kolokvija/ ispita, a Zavarivanje PI polažu putem seminara
- Studenti koji su u ak.god. 2019/20 upisali samo kolegij Zavarivanje PI isti polažu preko kolokvija/ ispita
 Obavijesti
Maja Horvatić
9. siječnja 2020.
Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=category&site_id=90&category_id=1092 nalaze se nastavni materijali iz kolegija Postupci spajanja i Zavarivanje PI.
 Obavijesti
Maja Horvatić
19. prosinca 2019.

Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?site_id=90  nalaze se podloge za pripremu ispita iz kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje PI.

 Obavijesti
Maja Horvatić
9. listopada 2019.

Na web stranici Katedre za zavarene konstrukcije: https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?site_id=90  nalaze se podloge za pripremu ispita iz kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje PI.

 Obavijesti
Maja Horvatić
11. siječnja 2019.
  • Prisustvovanje predavanjima i vježbama je obavezno. Prisustvovanje vježbama je uvjet prava na potpis i pristup kolokviju. Studenti koji su opravdano spriječeni prisustvovanju vježbama obavezni su kolokvirati sadržaje s kojih su izostali, prije održavanja kolokvija.
  • Održat će se 4 kolokvija. Uvjet za upis ocjene su položena sva 4 kolokvija.
  • Predrok će se održati 10.06.2020. od 15-16 sati u dvorani A.
  • Pravo na predrok imaju studenti kojima su ostala max. dva nepoložena kolokvija. Studenti koji ne uspiju položiti sva područja pristupaju ispitu gdje polažu ona područja koja nisu položili putem kolokvija i predroka.
  • Područja položena putem kolokvija i predroka priznaju se za sve ispitne rokove u ak.godini. 
  • Studenti koji su ispit položili putem kolokvija i/ili predroka dužni su prijaviti 1.ispitni rok, 01.07.2020. radi evidentiranja ocjene u ISVU.

 Obavijesti
Maja Horvatić
24. svibnja 2018.


Arhiva
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102