Rasporedi
Dvorane
Rasporedi
Raspored sjedenja u dvoranama na pismenom dijelu ispita


Dvorana A


Dvorana B


Dvorana C


Dvorana D


Crtaona S-21                                                                                            Crtaona S-22
Crtaona S-24                                                                                            Crtaona S-27

Crtaona S-25


Crtaona S-26


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940