Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Rasporedi
Nastava
Rasporedi
Raspored održavanja nastave
ak.god. 2019/2020
LJETNI semestar
ak.god. 2019/2020
ZIMSKI semestarFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940