Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Oglasna ploča
Ispitni rokovi
Oglasna ploča
Ispitni rokovi
Raspored za PISMENI ISPIT Zavoda za mehaniku fluida za rok 9/9/2019
Pismeni ispit iz sljedećih kolegija će se održati u ponedjeljak 9/9/2019 od 9:00 do 12:00 sati u dvorani A prema rasporedu u privitku - Dinamika plinova - Mehanika fluida - Mehanika fluida I - Mehanika fluida K - Mehanika fluida II-E - Mehanika fluida II-Z
Objavljeno: 6. rujna 2019.
u kategoriji Ispitni rokovi


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Hrvatska

MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940