Studiranje i nastava
Upisi
Upisi u preddiplomske studije
Upisi u preddiplomske studije

 

Uvjeti upisa u 1. godinu preddiplomskih studija u akademskoj godini 2020./2021. temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 29. listopada 2019. godine

Studijski programi

 1. Brodogradnja, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3,5 godine
 2. Strojarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3,5 godine
 3. Zrakoplovstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3,5 godine

Upisne kvote

Preddiplomski
studij 
Ukupna upisna
kvota 
 Strojarstvo 435
 Brodogradnja 45 
 Zrakoplovstvo 30 
 Ukupno

510


Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 3. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja
:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti - nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća:

Pravo upisa nema kandidat koji studira ili je studirao na studijskom programu strojarstva, brodogradnje ili zrakoplovstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili u RH prije 2010. godine ili izvan RH obvezni su polagati ispite državne mature.

UPISI NA 1. GODINU

Pristupnici koji su stekli pravo upisa na Fakultet strojarstva i brodogradnje pozivaju se da vrlo pažljivo pročitaju upute za online upis te da, ako je moguće, unaprijed pripreme:

 1. Crni flomaster/marker debljine do max. 0.7 mm
 2. Fotografiju obje strane osobne iskaznice
 3. Fotografiju Svjedodžbe o položenoj državnoj maturi kada Vam ona bude dostupna.

Postupak online upisa:
Upis će se održati na način da će kandidati u terminu od 8:00 sati 21. srpnja do 23:59 sati 22. srpnja 2020. godine poslati mail upisi@fsb.hr (u naslov/predmet maila stavite svoje prezime i ime (npr. Ivić Ivan_upis)) sa sljedećim privitcima:

 1. Zahtjev za upis i Izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka (nalaze se u istom dokumentu),
  Matični list te
  Ugovor o studiranju 
  Preuzmite dokumente, isprintajte ih i popunite po uputama.
 2. Fotografija obje strane OSOBNE ISKAZNICE
 3. Fotografija SVJEDODŽBE O POLOŽENOJ DRŽAVNOJ MATURI
  Ukoliko još niste dobili Svjedodžbu, možete je poslati naknadno.
 4. POTVRDA O UPLATI upisnih troškova za studente koji po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija

Troškovi upisa iznose 330,00 kuna, a podaci potrebni za popunjavanje uplatnice za troškove upisa su:

Primatelj: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb
Broj računa primatelja: HR4723600001101346933
Model: HR 00
Poziv na broj primatelja: 652644
Opis: IME PREZIME, Upis u prvu godinu

Studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog studija ne trebaju platiti participaciju u troškovima studiranja u skladu s Odlukom Vlade RH.

5. Pristupnici koji su putem Državne mature i Središnjeg prijavnog ureda ostvarili pravo upisa u 1. godinu preddiplomskog studija na FSB-u, a do sada su već studirali u statusu redovitog studenta na nekom drugom studiju u RH uz troškove upisa plaćaju i punu participaciju u iznosu od 8.400,00 kuna u dva jednaka obroka: prvi odmah pri upisu, a drugi do početka ljetnog semestra.
Navedeni pristupnici prilikom upisa, uz ostale ranije navedene dokumente, trebaju priložiti i potvrdu (ispisnicu) izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija.

Podaci za popunjavanje uplatnice za participaciju:
Primatelj: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb
Broj računa primatelja: HR4723600001101346933
Model: HR 00
Poziv na broj primatelja: 652640-OIB
Opis: IME PREZIME, Participacija, 1. rataKandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj, Fakultet će naplatiti oportunitetne troškove nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu od jedne godišnje participacije studenta u troškovima studija (za tehničko područje 8.400,00 kuna).


Nakon što se Vaš zahtjev obradi i nakon provjere dokumenata, upis će biti završen o čemu ćete dobiti obavijest.

Originale svih dokumenata potrebno je poslati i preporučenom poštom najkasnije do ponedjeljka 27. srpnja 2020. (uključujući i taj dan) na adresu:

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10000 Zagreb
Studentska služba

Originali dokumenata koje je potrebno poslati poštom su: osobna fotografija 4x6 cm, popunjeni Matični list, Svjedodžba o položenoj državnoj maturi, potpisani Zahtjev za upis i potpisana Izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka te 3 primjerka popunjenih i potpisanih Ugovora o studiranju.

Za dodatne informacije vezane za online upise, kontaktirajte nas porukom na upisi@fsb.hr ili pozivom na broj 01/6168-160.


Jesenski razredbeni postupak

Ukoliko upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom razredbenom postupku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava: www.postani-student.hr

Prema potpisanom Sporazumu o PRAVILIMA O UVJETIMA, POSTUPKU PRIJAVE, PROVEDBI ISPITA ZA UPIS I RANGIRANJU KANDIDATA NA STUDIJSKE PROGRAME (potpisan u lipnju 2012. između AZVO, NCVVO-a i Rektorskog zbora) kandidatima koji iz opravdanih razloga, a o čemu odlučuje Centar (NCVVO), nisu mogli polagati ispite državne mature u ljetnom ispitnom roku, omogućit će se u jesenskom roku upis na studijske programe čija je upisna kvota popunjena u ljetnom upisnom roku.

Navedeno će se omogućiti isključivo pod uvjetom da su ostvarili barem onoliko bodova koliko su ostvarili kandidati koji su stekli pravo upisa na to visoko učilište u ljetnom upisnom roku s najmanjim brojem bodova, u skladu s mogućnostima upisa na studijske programe pojedinog visokog učilišta.


U slučaju ispisa s Fakulteta uplaćeni iznos troškova upisa se ne vraća.

Svi dokumenti, ostaju pohranjeni u Studentskoj službi FSB-a.

Upis je završen kada to u ISVU potvrdi Studentska služba FSB-a.

 

 

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102